Polityka dotycząca gwarancji na oprawy oświetleniowe LED firmy LEDVANCE

1. Okres gwarancji i produkty

Firma LEDVANCE oferuje 5-letnią gwarancję na swoje następujące oprawy oświetleniowe LED:
Panel LED, Damp Proof LED, Damp Proof Housing, High Bay LED, naświetlacze o mocy 90 W i większej.

Ponadto firma LEDVANCE oferuje 3-letnią gwarancję na swoje następujące oprawy oświetleniowe LED:
Downlight LED, Spot LED, Spot-DK LED, Spot-FP LED, Linear LED, Surface-Circular LED, naświetlacze o mocy < 90 W.

Produkty objęte 5-letnią i 3-letnią gwarancją są wymienione tutaj:


2. Warunki

 • Rejestracja nie jest wymagana.
 • Okres gwarancji rozpoczyna się od daty na fakturze wystawionej użytkownikowi końcowemu, ale w żadnym przypadku nie później niż 6 miesięcy od daty produkcji i przy założeniu eksploatacji maks. przez 4 tys. godzin rocznie.
 • Udzielona gwarancja obejmuje wyłącznie oprawy oświetleniowe i akcesoria firmy LEDVANCE dostarczone w oryginalnym opakowaniu firmy LEDVANCE.
 • Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku eksploatacji opraw oświetleniowych w warunkach określonych w specyfikacjach (zgodnych z kartą produktową) i jeśli oprawy zostały zainstalowane, oddane do eksploatacji i używane profesjonalnie (zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi). Graniczne wartości temperatury (odnośne temperatury na oprawach oświetleniowych), liczba cykli przełączania i wartości napięcia nie być przekroczone.
 • Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku całkowitej awarii przekraczającej standardową awaryjność wynoszącą 0,2% na 1000 godzin pracy.
 • Firma OSRAM zastrzega sobie prawo o decydowaniu o ważności roszczenia gwarancyjnego. Dlatego klient musi zwrócić wadliwe oprawy oświetleniowe z odpowiednią opłatą pocztową w celu przeprowadzenia analiz (dołączają kopię dowodu dostawy lub faktury).
 • W przypadku całkowitej awarii (nie tylko uszkodzenia pojedynczych układów) przekraczającą standardową awaryjność firma OSRAM bezpłatnie wymieni wadliwe oprawy lub wystawi notę kredytową na oprawy, które w oczywisty sposób zawiodły z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych w okresie obowiązywania gwarancji. Inne roszczenia, m.in. koszty robocizny, odszkodowania z powodu uszkodzenia lub poniesionych strat, nie są objęte warunkami niniejszej gwarancji.
 • Z powodu udoskonaleń technicznych i zmiany strumienia świetlnego produktów podczas standardowej eksploatacji mogą występować różnice w specyfikacjach zamienników w porównaniu z oryginalnymi produktami.
 • Niniejsza gwarancja nie narusza ustawowych praw nabywcy, które obowiązują niezależnie i równolegle.
 • Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w krajach UE. Roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez lokalne biuro firmy OSRAM w danym kraju.
 • Aby rozpocząć proces reklamacyjny, należy rozpocząć tutaj