Rozporządzenia implementujące w sprawie ErP i oświetlenie dla celów specjalnych

Specjalne oświetlenie, nie objęte zakazem dotyczącym żarówek z dyrektywy UE

Parlament Europejski wydał dyrektywę dotyczącą wymogów ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego. Jednakże, przepisom dyrektywy nie mają zastosowania do lamp do celów specjalnych, które przeznaczone są przede wszystkim do innych zastosowań (np. sygnalizacja świetlna, oświetlenie terrariów czy urządzenia gospodarstwa domowego), o czym wyraźnie poinformowano w dołączonych do produktu informacjach.


Przykłady źródeł światła dla celów specjalnych