Dyrektywa UE dotycząca ekoprojektu (ErP)

Czym jest ekoprojekt?

Ekoprojekt można rozumieć jako konstruowanie przyjaznych środowisku produktów, którego celem jest obniżenie negatywnego wpływu produktów na środowisko przez cały okres ich życia.


BĄDŹ EKOLOGICZNY — MYŚL GLOBALNIE: ekoprojekt realizowany przez firmę LEDVANCE

Opracowywanie produktów zaawansowanych pod względem ekologicznym jest dla nas ważne przez wzgląd na wkład wnoszony w ochronę zasobów naturalnych. Produkty o wysokiej jakości tworzone są na podstawie tej filozofii, którą charakteryzuje długa trwałość i wysoka wydajność energetyczna.

Firma LEDVANCE zapewnia zmniejszony negatywny wpływ na środowisko poprzez cykl życia produktu oparty na zasadzie nienaruszania równowagi ekologicznej od pomysłu na produkt do jego recyklingu.


Modyfikacje w 2018 roku

Zakaz stosowania żarówek halogenowych

Oferta produktów — żarówki halogenowe

Szósty etap wdrażania Dyrektywy UE (EC) 244/2009 wchodzi w życie 1 września 2018 roku. Zakazuje wprowadzania na rynek określonej grupy nieskutecznych bezkierunkowych lamp do użytku domowego.


Regulacje dotyczą następujących żarówek halogenowych:

 • HALOGEN CLASSIC
 • HALOLUX Ceram
 • HALOSTAR 24V


Wyłączone z Dyrektywy UE są produkty specjalnego przeznaczenia, takie jak żarówki do zastosowania w piekarnikach, ponieważ nie mogą być zastapione przez alternatywne technologie. Żarówki halogenowe Haloline z trzonkiem R7 oraz Halopin z trzonkiem G9 również podlegają wyłączeniu.


Charakterystyka grupy lamp

 • Lampy te emitują światło równomiernie.
 • Zastosowanie: głównie oświetlenie ogólne, oświetlenie pokojowe i oświetlenie wejściowe.
 • Bańki tych lamp są wykonane ze szkła.
 • Większośc z nich ma trzonek E27 lub E14.
 • Lampy te nie wymagają transformatora.


Listę altenatywnych lamp LED można znaleźć tutaj:Modyfikacje w 2017 roku

POWERBALL HCI-T

Oferta produktów — wysokowydajne lampy wyładowcze

Trzeci i jak dotychczas ostatni etap dyrektywy WE/245/2009 wchodzi w życie 13 kwietnia 2017 r., natomiast trzeci i jak dotychczas ostatni etap dyrektywy WE 1194/2012 wchodzi w życie 1 września 2016 r.


Jaki ma to wpływ na ofertę lamp wysokoprężnych (HPD)?

 • Wiele naszych lamp wysokoprężnych (HPD) już dzisiaj spełnia przyszłe wymagania trzeciego etapu.
 • W przypadku pozostałych modeli pracujemy nad tym, by spełniały wymagania przyszłości.
 • Niewielka część lamp w naszej ofercie nie może zostać udoskonalona technicznie w celu spełnienia wymagań i w związku z tym musi być wycofana najpóźniej z dniem wejścia w życie nowych regulacji

Lista lamp spełniających przyszłe wymagania oraz lamp, które będą wycofane, znajduje się tutaj:Modyfikacje w 2016 roku

Halopar 16

Oferta produktów — lampy halogenowe

Regulacje prawne Unii Europejskiej ustanawiające wymagania ekoprojektu odnośnie produktów związanych z energią będą w dalszym ciągu wpływać na rynek oświetleniowy w 2016 roku w celu wycofania niewydajnych produktów. Dlatego wdrożenie trzeciego etapu 1194/2012 spowoduje od 1 września 2016 roku zakaz wprowadzania na rynek kierunkowych żarówek halogenowych zasilanych napięciem sieciowym. Poniższa tabela podaje informacje na temat żarówek firmy OSRAM objętych zakazem i odpowiednich alternatywnych lamp opartych na technologii LED.


Następujące lampy firmy OSRAM zostały objęte tymi przepisami

 • HALOPAR 20/30/38
 • HALOPAR 16
 • DECOPIN
 • HALOGEN CLASSIC R50/R63/R80

Listę lamp wycofanych oraz alternatywnych lamp LED można znaleźć tutaj:Modyfikacje w latach 2012 i 2015 dotyczące oferty lamp HPD

Opisywane lampy nie są już dostarczane na rynek

Zgodnie z drugim etapem wprowadzenia w życie Dyrektywy UE 245/2009 (ErP), 347/2010 (ErP) oraz warunkami Dyrektywy EU 2011/65 (RoHS 2) obowiązującymi od 13 kwietnia 2015 roku zabronione jest dalsze wprowadzanie na rynek wszystkich lamp rtęciowych (HQL), lamp rtęciowo żarowych (HWL) i wielu lamp sodowych (NAV Plug-in) w krajach Unii Europejskiej.


Wyszukajmy wspólnie najlepsze rozwiązanie

Lampy HQL, HWL lub NAV plug-in: przestarzałe wysokoprężne lampy wyładowcze można powszechnie spotkać w publicznym oświetleniu miejskim i oświetleniu ulicznym.


Optymalne rozwiązanie: wymiana na lampy LED

W przypadku lamp HQL modernizacja do oprawy do lamp LED jest łatwiejsza niż kiedykolwiek: lampy LED PARATHOM HQL będą idealnym zamiennikiem LED w przypadku zastosowań, które wymagają oświetlenia o wysokim strumieniu świetlnym. Co więcej, zapewniają one nawet 70% oszczędności energii, a ich konserwacja jest bardzo prosta.


Rozwiązania praktyczne: wymiana systemu

Jako alternatywę dla lamp NAV Plug-in zaleca się wymianę systemu. Dzięki temu możliwe będzie zastosowanie długotrwałego, wydajnego i ekonomicznego rozwiązania: nowoczesnych lamp OSRAM HCI lub NAV Super z elektronicznym układem zasilającym umożliwiającym ściemnianie. Wymienialne akcesoria montażowe upraszczają procedurę instalacji, a wymiana systemu umożliwia uzyskanie oszczędności energii do 55%.


Jeśli wykorzystywane są lampy HWL, nie jest możliwa wymiana systemu. W takim przypadku zalecamy zastosowanie nowych opraw oświetleniowych (współczesnych opraw w stylu retro lub innowacyjnych opraw oświetleniowych LED), jako najlepsze rozwiązanie.LEDVANCE — zrównoważony rozwój

Blanko TCO Calculator

Porównaj różne typy lamp i oblicz możliwe oszczędności energii i spadek kosztów oraz czas zwrotu z inwestycji według swojego projektu!

Charakterystyka produktu w związku z dyrektywą UE w sprawie ekoprojektu