Oprogramowanie dla DALI i 3DIM ECGs

DALI Wizard

DALI Wizard

Interfejs użytkownika służący do ustawienia, analizy i diagnostyki instalacji EUZ DALI (w połączeniu z osprzętem DALI magic)

  • Odczyt / zmiana wszystkich ustawień lub specjalnych parametrów DALI (funkcja filtrowania)
  • Konfiguracja włącz/ wyłącz instalacji DALI

SpyFile

  • Nagrywanie całego ruchu linii DALI
  • Zapisywanie i analiza offline zapisanego ruchu
  • Oznaczenie specjalnych poleceń OSRAM (dodatkowo do standardu DALI)
  • Dla systemu Windows XP, Windows Vista, Windows 7