EASY Color Control

EASY Color Control

Dla zapewnienia prostego i funkcjonalnego sterowania oświetleniem

Oprogramowanie „EASY Color Control” dla systemu Microsoft Windows umożliwia konfigurację do 16 jednostek sterujących DALI EASY / OT EASY (do 64 za pomocą „Łącznika systemowego EASY”) i jednostek sterujących EASY DMX SO. Dlatego jednostki sterujące EASY muszą być połączone z komputerem (=tryb online 1). Konfiguracja może być również przygotowana bez połączenia ze sterownikami (=tryb offline 2).

1 W trybie online, wszystkie ustawienia mają bezpośredni wpływ na sterowniki, np. kolor zmienia się natychmiast

2W trybie offline, nie istnieje bezpośrednie połączenie z urządzeniem, ale PC umożliwia podgląd i daje pierwsze wrażenie wyniku. W trybie offline, specjalne funkcje są wyłączone lub mają ograniczoną funkcjonalność.


Oprogramowanie EASY Color Control obsługuje następujące funkcje

1. Test systemu (tylko tryb online)

2. Adresowanie jednostek sterujących EASY, patrz zakładka Ustawienia (tylko tryb online)

3. Ustawianie kolorów i scenerii oświetlenia, patrz zakładka Sceneria

4. Generowanie automatycznych sekwencji scenerii, patrz zakładka Sekwencja

5. Generowanie zleceń różnych sekwencji, jak programy, patrz zakładka Program

6. Wizualizacja stanu systemu na komputerze (tylko tryb online)

7. Ładowanie i zapisywanie wszystkich ustawień z/do pliku


Wymagania systemowe

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa żądane oprogramowanie można znaleźć w obszarze chronionym hasłem.

Nowi użytkownicy powinni się zarejestrować. W ten sposób zapewnimy przekazywanie informacji o wszystkich aktualizacjach oprogramowania w przyszłości.

Zarejestrowani użytkownicy logują się podając swoje dane użytkownika.