Profesjonalista

DYREKTYWY UE

W ciągu ostatnich lat UE przynaglała do wprowadzania sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, bardziej energooszczędnych rozwiązań. Branża oświetleniowa dokłada starań, aby dokonać tego ważnego przejścia na produkty, które działają w sieci i są spersonalizowane, a przy tym coraz bardziej efektywne i poddające się recyrkulacji.

Wdrażając stosowne przepisy, promujemy efektywne użytkowanie oświetlenia z korzyścią dla globalnego środowiska, ludzkiej wygody oraz zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Ze swej strony, jako LEDVANCE, już oferujemy szeroką gamę efektywnych alternatywnych rozwiązań, a wciąż pracujemy nad innowacyjnymi technologiami oświetleniowymi, aby poprawić recyrkulację produktów.

PRZYSZŁOŚĆ Z LEDVANCE

ROZPORZĄDZENIA SLR/ELR I DYREKTYWA ROHS UE

Stopniowo Unia Europejska zmierza w stronę bardziej efektywnego i przyjaznego dla klimatu oświetlenia. Jej celem jest promowanie gospodarki recyrkulacyjnej i dostarczanie konsumentom jasnych, przejrzystych i zestandaryzowanych informacji. 

Rozporządzenia SLR (w sprawie pojedynczego źródła światła) i ELR (w sprawie etykiet efektywności energetycznej) określają definicję produktów oświetleniowych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi oraz sposób prezentacji ich efektywności energetycznej na etykietach. Rozporządzenia te weszły w życie w grudniu 2019 r. i są stopniowo wdrażane.

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE reguluje kwestię stosowania rtęci i innych niebezpiecznych substancji. Została ona niedawno zmieniona, co rodzi konsekwencje dla wprowadzania na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego świetlówek i świetlówek kompaktowych z trzonkiem wtykowym.

Jako silny partner LEDVANCE będzie wspierać Cię przy wdrażaniu wszystkich przepisów UE i zapewnieniu zgodności z nimi. Dzięki temu zawsze spełnisz wymagania klientów zgodnie z przepisami prawa. Poniżej w skrócie przedstawiamy najważniejsze zmiany – oraz na czym polega pomoc LEDVANCE.

Udostępnij w Social Mediach