Profesjonalista
Kraj
Międzynarodowe badanie konsumenckie

Międzynarodowe badanie konsumenckie

Co konsumenci wiedzą o świetle?

Czy wiedzą Państwo, jak dużo konsumenci wiedzą o oświetleniu? Odpowiedzi można znaleźć w międzynarodowym badaniu online przeprowadzonym przez LEDVANCE w dziewięciu krajach. Reprezentatywne badanie zlecone przez LEDVANCE i przeprowadzone przez "Research Now" obejmuje kwestionariusz składający się z 25 pytań i pokazuje, że nadal istnieją duże braki w wiedzy na wiele tematów związanych z obecnymi i przyszłymi technologiami oświetleniowymi.

Kraje uczestniczące

  • Niemcy
  • Wielka Brytania
  • Francja
  • Włochy
  • Szwecja

  • USA
  • Chiny
  • Kanada
  • Brazylia

Wynik badania

Podsumowując, pomiędzy poszczególnymi krajami jest więcej podobieństw niż różnic. Przy zakupie produktów oświetleniowych, we wszystkich krajach najczęściej poszukiwane są diody LED. Szczególnie młodsi konsumenci są zainteresowani inteligentnymi diodami LED. Ogólnie rzecz biorąc, młodsi konsumenci, konsumenci z wyższymi dochodami i wykształceniem są bardziej otwarci i zainteresowani nowymi technologiami, dlatego też są bardziej zainteresowani LED i inteligentnym oświetleniem.

W porównaniu z tradycyjnymi produktami oświetleniowymi, diody LED radzą sobie dobrze we wszystkich krajach. Istnieje duża zgodność co do wydajności energetycznej, jak również trwałości i związanych z tym możliwości oszczędzania. Potencjał oszczędzania pieniędzy jest uznawany głównie w grupach o wysokich i średnich dochodach, a nie, jak oczekiwano, w grupach o niskich dochodach - konsumenci o niskich dochodach mogliby najbardziej skorzystać na oszczędzaniu pieniędzy.

Różnice u osób młodych i starszych

Przy zakupie lamp i opraw oświetleniowych najważniejsze kryteria są dość podobne we wszystkich krajach: cena, wydajność energetyczna i trwałość. Młodsze grupy wiekowe bardziej koncentrują się na wzornictwie i szerokim zastosowaniu, podczas gdy starsi konsumenci przywiązują największą wagę do ceny i aspektów zrównoważonego rozwoju przy zakupie lamp. Grupy o niskich i średnich dochodach koncentrują się na cenie, wydajności i trwałości, podczas gdy grupa o wysokich dochodach przywiązuje wagę do szerokiego zastosowania i aspektów estetycznych.

Biologiczne działanie światła jest stosunkowo mało poznane

Zgoda co do pozytywnego wpływu odpowiedniego oświetlenia jest dość wysoka we wszystkich krajach, przy czym najwyższą zgodność można znaleźć wśród młodszych konsumentów (18-39 lat). Wiedza na temat biologicznych skutków sztucznego oświetlenia i zgoda co do nich jest na średnim poziomie. Istnieje raczej wysoki odsetek konsumentów, którzy nie mają jeszcze zdania na ten temat. We wszystkich krajach jest też dość duża liczba konsumentów, którzy nie wierzą w biologiczne efekty sztucznego oświetlenia i nie chcą używać sztucznego światła do stymulacji swojego ciała. Jednocześnie dość duża liczba respondentów uważa, że możliwość wykorzystania światła do stymulacji ciała i umysłu byłaby korzystna, co stoi w sprzeczności z odmową wykorzystania światła do stymulacji ciała.

Dr Oliver Vogler: "Aby dostarczyć więcej informacji."

Dr Oliver Vogler, kierownik centralnego działu marketingu i sprzedaży w firmie LEDVANCE: "Technologia LED przynosi wiele korzyści. Prawdą jest jednak również, że wybór odpowiedniej lampy lub oprawy oświetleniowej stał się dla konsumenta bardziej skomplikowany. Na przykład w UE nadal obowiązują zakazy stosowania nieefektywnych technologii, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Ta złożoność i wynikająca z niej niepewność znajdują odzwierciedlenie w wynikach naszego badania". Dr Vogler podsumowuje: "W LEDVANCE uważamy za nasz obowiązek dostarczanie jeszcze większej ilości informacji, które mogą w znacznym stopniu przyczynić się do dobrego samopoczucia ludzi".

Infografika Wiedza o oświetleniu
Udostępnij w Social Mediach