Odpowiedni dobór statecznika i zoptymalizowany proces zapłonu zapewniają najwyższą wydajność lamp

W przypadku wysokoprężnych lamp wyładowczych reakcją wyładowania gazowego na wzrost wartości prądu jest spadek napięcia. Z tego względu wartość prądu lampy musi być ograniczona za pomocą statecznika. Oprócz tradycyjnych, indukcyjnych stateczników (CCG) idealnym rozwiązaniem są stateczniki elektroniczne (SE). Umożliwiają one ograniczenie wartości prądu lampy, co jest szczególnie przydatne przy oświetlaniu wewnętrznym. Inną funkcją statecznika elektrycznego jest także zapłon lampy.

Statecznik ten, z racji swojego sposobu działania, jest znacznie korzystniejszy w porównaniu z konwencjonalnymi statecznikami. Do jego głównych zalet można zaliczyć m.in. uproszczoną obsługę, mniejsze zużycie energii, pozytywny wpływ na trwałość lampy i jakość światła oraz możliwość bezpiecznego i kontrolowanego odłączenia lampy po zakończeniu okresu eksploatacji.


Przewaga stateczników elektronicznych nad magnetycznymi

  • Ograniczenie zużycia energii
  • Dłuższa trwałość lampy i bezpieczne odłączenie po zakończeniu eksploatacji
  • Wyższy poziom jednolitości barwy światła i wyrównania chromatyczności
  • Szybszy start
  • Minimalna podatność na wahania napięcia
  • Minimalny wpływ na długie przewody zasilające
  • Większa skuteczność świetlna
  • Większa jasność, nawet do 50%
  • Większa elastyczność w zakresie konstrukcji opraw oświetleniowych
  • Niższe koszty prac instalacyjnych

Zapłon

W przypadku niektórych lamp wyładowczych zastosowanie zewnętrznego układu zapłonowego nie jest konieczne, gdyż napięcie sieci zasilającej jest wystarczające do zapłonu lampy lub gdyż jest ona wyposażona w zintegrowany układ zapłonowy. Tego typu lamp nie należy używać w systemach wyposażonych w zewnętrzne układy zapłonowe. W przypadku wszystkich pozostałych lamp wyładowczych należy użyć dodatkowego urządzenia zapłonowego.

Jeśli lampy są uszkodzone lub są wykręcone, ciągły zapłon może spowodować uszkodzenie układu zapłonowego lub oprawy. Z tego względu, w przypadku nieudanego zapłonu należy po jakimś czasie wyłączyć zapłonnik lub zainstalować zapłonnik z regulatorem czaoswym.


Ponowny gorący zapłon

Zwykłe napięcie w zakresie do 5 kV nie pozwala na natychmiastowy ponowny zapłon rozgrzanej lampy. Jeśli lampa zgaśnie, na przykład z powodu krótkiej przerwy w dostawie napięcia, musi ona (w przypadku mocy < 150 W) przez kilka minut stygnąć do momentu, gdy ciśnienie gazu w jarzniku kwarcowym umożliwi ponowny zapłon zwykłemu zapłonnikowi. Lampy o wyższej mocy wymagają znacznie dłuższych okresów schładzania. Czas ponownego ciepłego zapłonu w przypadku POWERBALL firmy OSRAM jest krótszy niż 10 minut i trwa zdecydowanie krócej niż w przypadku standardowych lamp z jarznikiem cylindrycznym.

Wysokie napięcie rzędu od 16 do 60 kV jest niezbędne do natychmiastowego, ponownego zapłonu rozgrzanych lamp metalohalogenkowych ze względu na wysokie ciśnienie gazu. Lampy, gniazdka i oprawy muszą być zaprojektowane w sposób dostosowany do wysokich napięć oraz być wyposażone w odpowiednie elementy zapłonowe.