Co należy zrobić w razie uszkodzenia

Jedyny moment ryzyka narażenia konsument na działanie rtęci jest wtedy, gdy szkło lampy ulega uszkodzeniu. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, aby zminimalizować działanie rtęci, należy wówczas postępować zgodnie z następującymi zasadami:

 • NIE WPADAĆ W PANIKĘ! Należy pamiętać, że świetlówka zawiera jedynie bardzo małe ilości rtęci.
 • Należy uważać, aby nie skaleczyć się kawałkami szkła
 • Jeżeli świetlówka uległa uszkodzeniu/ zbiła się w oprawie oświetleniowej, trzeba się upewnić czy została odłączona od zasilania, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym
 • Należy zebrać wszystkie kawałki świetlówki i jeśli to możliwe zamieść je.
 • Użyć jednorazowych ręczników lub taśmy klejącej do usunięcia małych części lub pyłu.
 • Użyć odkurzacza tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości (np.: wykładzina na `podłodze). Wyrzucić worek na śmieci z odkurzacza zawierający kawałki lampy.
 • Usunąć kawałki lampy z wnętrza domu, tzn. umieścić je w worku na śmieci i wynieść na zewnątrz.
 • Przewietrzyć pomieszczenie.

Zapamiętanie następujących faktów umożliwi każdemu podejmowanie właściwych decyzji:

 • Wdychanie par rtęci jest główną drogą ich przenikania do organizmu ludzkiego.
 • W temperaturze pokojowej rtęć jest cieczą, która wolno paruje. Parowanie ulega przyspieszeniu w wyższych temperaturach otoczenia. Jeżeli świetlówka zostaje zbita podczas pracy, większość rtęci jest już pod postacią pary.
 • W zbitej/uszkodzonej lampie, większość rtęci przywrze do kawałków szkła i z czasem wyparuje. Wyrzucenie tych fragmentów do kosza na śmieci poza domem od razu sprawi, że w domu nie będzie rtęci, a pozostawienie ich w koszu na śmieci w kuchni przyniesie wręcz przeciwny efekt. Również rtęć na kawałkach lampy w worku umieszczonym w odkurzaczu będzie powoli parować wszędzie tam, gdzie odkurzacz będzie akurat przechowywany i używany.
 • Przewietrzenie takiego pomieszczenia, znacznie zmniejsza poziom par rtęci.

In order to ensure that our clean-up instructions are correct, OSRAM chose a scientific approach to this topic. The Environment, Health and Safety department conducted an intensive study measuring the mercury contamination in a room in which a fluorescent lamp was broken and several alternatives for cleaning up were analyzed.