Stowarzyszenie LEDOTRON rozwiązane — partnerzy mają pozytywne opinie

13.08.2015

Zastosowanie :  Oświetlenie ogólne
Technologia :  LED
Grupa docelowa :  Opinia publiczna

Pojawienie się na rynku otwartego przemysłowego standardu cyfrowej regulacji światła LEDOTRON wiąże się z zakazaniem przez UE stosowania żarówek i wątpliwościami co do zgodności „konwencjonalnych” ściemniaczy z lampami LED i energooszczędnymi. Standard LEDOTRON opracowano jako znormalizowaną technikę ściemniania i regulacji.

Wygaśnięcie wymogu kontynuacji dotychczasowych działań marketingowych przez stowarzyszenie LEDOTRON

Jednocześnie dostępna jest szeroka gama innych bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań partnerów stowarzyszenia, umożliwiających regulację strumienia świetlnego w nowoczesnych lampach. Oznacza to, że nie obowiązuje już wymóg kontynuowania przez stowarzyszenie działań marketingowych związanych z marką LEDOTRON, stworzoną pierwotnie w tym celu. Ciągłe dostawy części zamiennych LEDOTRON będą realizowane przez partnerów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umów.