Dyrektywa UE dotycząca ekoprojektu (ErP)

Czym jest ekoprojekt?

Ekoprojekt można rozumieć jako konstruowanie przyjaznych dla środowiska produktów, którego celem jest obniżenie negatywnego wpływu produktów na środowisko przez cały okres żywotności.

BĄDŹ EKOLOGICZNY – MYŚL GLOBALNIE: ekoprojekt realizowany przez firmę LEDVANCE

Opracowywanie produktów zaawansowanych pod względem ekologicznym jest dla nas ważne przez wzgląd na wkład wnoszony w ochronę zasobów naturalnych. Produkty o wysokiej jakości tworzone są na podstawie tej filozofii, którą charakteryzuje długa trwałość i wysoka wydajność energetyczna.

Firma LEDVANCE zapewnia zmniejszony negatywny wpływ na środowisko poprzez cykl życia produktu oparty na zasadzie nienaruszania równowagi ekologicznej od pomysłu na produkt do jego recyklingu.

Modyfikacje w 2016 roku

Żarówki halogenowe

Oferta żarówek halogenowych

Regulacje prawne Unii Europejskiej ustanawiające wymagania ekoprojektu odnośnie produktów związanych z energią będą w dalszym ciągu wpływać na rynek oświetleniowy w 2016 roku w celu wycofania niewydajnych produktów. Dlatego wdrożenie trzeciego etapu 1194/2012 spowoduje od 1 września 2016 roku zakaz wprowadzania na rynek kierunkowych żarówek halogenowych zasilanych napięciem sieciowym. Poniższa tabela podaje informacje na temat żarówek firmy OSRAM objętych zakazem i odpowiednich alternatywnych lamp opartych na technologii LED.

Następujące lampy firmy OSRAM zostały objęte tymi przepisami

  • HALOPAR 20/30/38
  • HALOPAR 16
  • DECOPIN
  • HALOGEN CLASSIC R50/R63/R80

Lista lamp wycofanych. Alternatywne lampy LED można znaleźć tutaj:

Modyfikacje w 2017 roku

Lampy wyładowcze

Oferta lamp wyładowczych

Trzeci i jak dotychczas ostatni etap dyrektywy WE/245/2009 wchodzi w życie 13 kwietnia 2017 oraz trzeci i jak dotychczas ostatni etap dyrektywy WE 1194/2012 wchodzi w życie 1 września 2016.

Jaki to ma wpływ na ofertę lamp wysokoprężnych (HDP)?

  • Wiele naszych lamp wysokoprężnych (HDP) już dzisiaj spełnia przyszłe wymagania trzeciego etapu.
  • W przypadku pozostałych modeli pracujemy nad tym, by spełniały wymagania przyszłości.
  • Niewielka część lamp w naszej ofercie nie może zostać udoskonalona technicznie w celu spełnienia wymagań i w związku z tym musi być wycofana najpóźniej z dniem wejścia w życie nowych regulacji.

Lista lamp spełniających przyszłe wymagania oraz lamp, które będą wycofane, znajduje się tutaj:

Aktualizacje Rozporządzeń z lat 2012 i 2015 dotyczących oferty wysokoprężnych lamp wyładowczych

Opisywane lampy nie są już dostarczane na rynek

Zgodnie z drugim etapem wprowadzenia w życie Dyrektywy EU 245/2009 (ErP), 347/2010 (ErP) oraz warunkami Dyrektywy EU 2011/65 (RoHS 2) obowiązującymi od 13 kwietnia 2015 roku zabronione jest dalsze wprowadzanie na rynek wszystkich lamp rtęciowych (HQL), hybrydowych lamp rtęciowych (HWL) i wielu lamp sodowych (NAV Plug-in) w krajach Unii Europejskiej.

Wyszukajmy wspólnie najlepsze rozwiązanie
Lampy HQL, HWL lub NAV plug-in: przestarzałe wysokociśnieniowe lampy wyładowcze można powszechnie spotkać w publicznym oświetleniu miejskim i oświetleniu ulicznym.

Zalecane lampy do starych opraw oświetleniowych poniżej 20 lat

Optymalne rozwiązanie: wymiana systemu
Czy Twoje oprawy oświetleniowe liczą mniej niż 20 lat? Jeśli wykorzystujesz lampy HQL lub NAV Plug-in, zalecamy wymianę systemu, która w długim okresie zapewni wydajność i opłacalność*: na nowe nowoczesne lampy HCI lub NAV Super firmy OSRAM, wyposażone w elektroniczne stateczniki z możliwością przyciemniania. Wymienialne akcesoria montażowe upraszczają procedurę instalacji, a wymiana systemu umożliwia uzyskanie oszczędności energii do 55%.
Jeśli wykorzystywane są lampy HWL, nie jest możliwa wymiana systemu. W takim przypadku zalecamy zastosowanie nowych opraw oświetleniowych (współczesnych staromodnych opraw lub innowacyjnych opraw oświetleniowych LED), jako najlepsze rozwiązanie.

Zalecane lampy do starych opraw oświetleniowych powyżej 20 lat

Rozwiązania krótkoterminowe: wymiana lub zużycie zasobów magazynowych
Wymiana opraw oświetleniowych na nowe jest aktualnie niemożliwa? W takim przypadku oferujemy 2 rozwiązania: wymianę starych lamp na lampy zgodne z normami (wymianę lamp HWL na świetlówki, prostą wymianę lamp HQL80 na lampy NAV Plug-in 68 W) lub zużycie zasobów magazynowych obecnie stosowanych lamp. Wymiana lamp umożliwia oszczędność energii do 11%.

Cele międzynarodowej ochrony klimatu i środowiska

Cele międzynarodowej ochrony klimatu i środowiska

Na mocy postanowień protokołu z Kioto z 1997 roku UE zobowiązała się do przeprowadzenia szeregu działań mających na celu bardziej oszczędne i zrównoważone wykorzystywanie zasobów.  Tutaj znajdziecie Państwo ważne informacje na temat dyrektywy 2009/125/WE w sprawie ekoprojektowania produktów związanych z energią (ErP). 

Oświetlenie dla celów specjalnych

Rozporządzenia implementujące w sprawie ErP i oświetlenie dla celów specjalnych

Źródła światła używane dla celów specjalnych m.in. w sygnalizacji świetlnej, systemach oświetlania terrariów oraz urządzeniach gospodarstwa domowego nie podlegają przepisom dyrektywy o ekoprojektowaniu, o czym wyraźnie informuje się w dołączonych do produktu informacjach.

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.